Voltage Regulator and USB Gadget Charger Circuit

    เรียนรู้การออกแบบวงจรปรับแรงดัน และออกแบบวงจรชาร์ตมือถือทางพอร์ต USB ด้วยไอซียอดนิยมตระกูล 78xxx ซึ่งในวีดีโอชุดนี้ จะแสดงสมการความร้อนที่เกิดขึ้น ที่ตัวไอซี 78xxx ด้วย เรามาดูกันว่ ความร้อนที่เกิดขึ้นนั้น มาจากสาเหตุอะไร ติดตามชมกันครับ