MCU 8051 IDE simulation

วันที่โพสต์: Jun 14, 2011 1:37:30 PM

MCU 8051 IDE simulation

     ถ้าหากต้องการมองหาโปรแกรมสำหรับจำลองการทำงาน ของไมโครคอนโทรลเลอร์ตระกูล Atmel และไม่ต้องการเสียเงินกับโปรแกรมจำลองที่มีราคาแพง วันนี้ เรามีโปรแกรม MCU 8051 IDE มาแนะนำ

    โปรแกรม MCU 8051 IDE เป็นโปรแกรมที่พัฒนาขึ้นมา โดยทำการจำลองสภาวะแวดล้อมการทำงานให้เหมือนกับไมโครคอนโทรลเลอร์ 8051

โดยตัวโปรแกรมรองรับการเขียนภาษาซี และ Assembly โดยที่เราสามารถติดตั้ง SDCC ซึ่งมีทั้งตัวแปล Assembler  และ C complier ทั้งสอง อยู่ในโปรแกรมเดียวกัน

    โปรแกรม MCU 8051 IDE รองรับการจำลองไมโครคอนโทรลเลอร์ตระกูล 8051 ไ้้ด้มากกว่า 79 เบอร์ของบริษัท Atmel

8051, 80C51, 8052, AT89C2051, AT89C4051, AT89C51, AT89C51RC, AT89C52, AT89C55WD,AT89LV51, AT89LV52 AT89LV55, AT89S52, AT89LS51, AT89LS52, AT89S8253, AT89S2051, AT89S4051,   T87C5101, T83C5101, T83C5102, TS80C32X2, TS80C52X2, TS87C52X2, AT80C32X2, AT80C52X2, AT87C52X2, AT80C54X2, AT80C58X2, AT87C54X2, AT87C58X2, TS80C54X2, TS80C58X2, TS87C54X2, TS87C58X2, TS80C31X2,   AT80C31X2, 8031, 8751, 8032, 8752, 80C31, 87C51, 80C52, 87C52, 80C32, 80C54, 87C54, 80C58, 87C58 and more ...

นอกจากนี้ ยังสามารถทำการต่อวงจรจำลองได้ด้วย โดยมีอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์พื้นฐาน ให้ทำการต่อทดสอบโค๊ดและวงจรของเราได้อีกด้วย  ไม่ว่าจะเป็น LED , Keypad , Dot matrix LED , หรือ 7-segment

      

การติดตั้งโปรแกรม ยกตัวอย่างเฉพาะระบบปฏิบัติการ Microsoft® Windows® เท่านั้น

        ก่อนติดตั้งโปรแกรม เราจะต้องทำการติดตั้งโปรแกรม ActiveTcl และหากต้องการลงโปรแกรมแปลภาษาซี ก็สามารถเลือกใช้โปรแกรม  SDCC -- Small Device C Compiler (ซึ่งเป็นตัวเลือกเสริม) ซึ่งเป็นตัวคอมไพล์เลอร์ Opensource หลังจากติดตั้งโปรแกม ActiveTcl เรียบร้อยแล้ว จึงค่อยทำการติดตั้งโปรแกรม MCU 8051 IDE

หลังจากติดตั้งโปรแกรมเรียบร้อยแล้ว ให้ทำการทดสอบโปรเจคตัวอย่างที่มากับโปรแกรม โดยไปที่ Project > Open > C:\Program Files\MCU 8051 IDE\demo แล้วเลือกโปรเจค Demo ขึ้่นมา แล้วทดสอบ Simulation โดยไปเลือกที่ simulator แล้วก็เลือก Start/Shutdown เสร็จแล้วจะเข้าโหมด simulation แล้วเราก็เลือก ที่ Run

กำลังทำ VDO Tutorial......