Adjustable 3-Terminal Regulator for Low-Cost Battery Charging Systems

LM317 Adjustable 3-Terminal Regulator for Low-Cost Battery Charging Systems

    

    เป็นวงจรที่ออกแบบมาสำหรับชาร์ตแบตเตอรี่ แบบ ราคาถูก (Low cost) โดยใช้ LM317 ซึ่งเป็นไอซีสำหรับปรับแรงดัน ได้ถูกนำมาออกแบบวงจรชาร์แบตเตอรี่ แบบรักษาแรงดัน รักษากระแส และป้องกันแรงดันเกิน เอกสารนี้เป็นคำแนะนำการออกแบบวงจรของบริษัท Texas Instruments หรือเรียกสั้นๆ ว่าบริษัท TI (บ้านเราออกเสียงว่า "ทีไอ") 

ดาวน์โหลดเอกสาร คลิก