DC Motor and Generator

DC Motor and Generator

    ทุกวันนี้ เทคโนโลยีของเครื่องกลไฟฟ้า ก้าวหน้าไปมาก มอเตอร์ไฟฟ้าให้ประสิทธิภาพที่ดีกว่า มีการออกแบบให้เกิดการสูญเสียทางด้านกล น้อยลงไปเรื่อยๆ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพทางด้านเอาท์พุต แต่ ไม่ว่าอย่างไรก็ตาม หลักการของเครื่องกลไฟฟ้า เช่น มอเตอร์กระแสตรง และเครื่องกลกำเนิดไฟฟ้า ก็ไม่ได้ต่างไปจากอดีตมากนัก การเข้าใจหลักการทำงานของมอเตอร์กระแสตรง และเครื่องกำเนิดไฟฟ้า ในอดีต ก็ยังนำมาใช้เรียน เพื่อเป็นพื้นฐานในการควบคุมเครื่องกลไฟฟ้าในปัจจุบันอยู่เช่นเดิม 

    วีดีโอ ตอนนี้ นำเสนอหลักการทำงานของเครื่องกลไฟฟ้ากระแสตรง เช่น มอเตอร์ไฟฟ้ากระแสตรง และเครื่องกำเนิดไฟฟ้า หากศึกษาดูดีๆ จะพบว่า เครื่องกลสองชนิดนี้ มีความคล้ายคลึงกันมาก จนบางครั้ง เราสามารถนำโครงสร้างมาใช้แทนกันได้เลย