Free Serial Port Monitor

วันที่โพสต์: Sep 28, 2010 3:43:12 AM

Free Serial Port Monitor

    Free Serial Port Monitor คือโปรแกรมที่ทำหน้าที่ตรวจสอบการรับ-ส่ง ข้อมูลระหว่างอุปกรณ์ที่ต่อพ่วงกับคอมพิวเตอร์ของเรา โดยผ่านทางพอร์ตอนุกรม (Serial Port หรือ Com Port ) ซึ่งโปรแกรมนี้ จะทำหน้าที่ตรวจจับข้อมูลที่วิ่งผ่านเข้าออกเท่านั้น มิได้มีส่วนในการจับจอง Com port แต่อย่างไร เพราะฉะนั้น เราจึงสามารถที่จะรันโปรแกรม Free Serial Port Monitor ไปพร้อมกับการทดสอบการรับส่งข้อมูลที่ Serial Port ไปพร้อมกันได้เลย

ซึ่งการแสดงผล สามารถแสดงผลในรูปแบบตัวอักษร (character) หรือรหัสแอสกี่ (ASCII) ก็ได้ เป็นโปรแกรมที่ใช้งานง่าย และสะดวกรวดเร็ว ในการดีบัก การทำงานของ Microcontroller กับคอมพิวเตอร์ำำำได้เป็นอย่างดี 

ตัวอย่างการนำไปใช้งาน : ผมนำไปใช้ในการตรวจสอบการรับส่งข้อมูลของ AVR กับ Application ที่เขียนด้วย VB.NET ซึ่งช่วยให้การดีบัก และตรวจสอบง่ายขึ้น

ดาวน์โหลดโปรแกรมได้ ที่นี่ หรือ ลิ้งค์สำรอง