FPGA Basic

วันที่โพสต์: Jan 02, 2011 1:55:0 AM

FPGA Basic

วีดีโอสอน อธิบายพื้นฐาน FPGA : Field Programmable Gate Array ในวีดีโอนี้ เค้ายกตัวอย่างว่า เราเอา FPGA มาใช้ในการควบคุมระบบคอลโทรล PID  หากเรามี ตัว feed back เป็นค่าอุณหภูมิที่ถูกแปลงเป็นสัญญาณดิจิตอล แล้วเข้ามาที่ FPGA จากนั้นก็ทำการคำนวณภายใน FPGA แล้วไปสั่งปรับความเร็วรอบของพัดลม เป็นการยกตัวอย่างง่ายๆของระบบคอลโทรล PID จากนั้น เค้าทำการเปรียบเทียบว่า ถ้าหากระบบคอลโทรลของเรามีมากกว่า หนึ่งระบบ หล่ะ ถ้าหากคุณคิดจะใช้า CPU มาจัดการงานนี้แทนหล่ะก็ คุณจะต้องจัดการ Task หรืองาน ให้เป็นลำดับ เพื่อให้ CPU ทำการประมวลผล งานที่เข้่ามาเป็นลำดับ ถึงแม้ว่า CPU จะสามารถประมวลผลได้เร็วก็ตาม แต่ลำดับงานที่เข้ามาประมวลผลก็ต้องถูกจัดลำดับคิวของงานอยู่ดี แต่ถ้าเป็น FPGA เราสามารถสร้าง control block ภายใน FPGA ให้ทำงานแยกกันได้อย่างอิสระ ซึ่งก็ดูจะเหมาะสมกับงานดีไม่ใช่น้อย 

อย่าเพิ่งเชื่อจนกว่าคุณจะได้ทดลองเองครับ แต่เหตุผลที่เค้าพูดมา มันก็น่าคิดอยู่เหมือนกัน