LED DOT MATRIX 8x8

วันที่โพสต์: Feb 17, 2011 3:12:33 AM

LED DOT MATRIX 8x8

โปรแกรม LED DOTMATRIX 8x8 เป็นโปรแกรมสำหรับช่วยในการออกแบบตัวอักษร หรือรูปต่างๆ บน LED DOTMATIX ขนาด 8x8 โดยเราสามารถที่จะลากเมาส์ไปบนช่องสี่เหลี่ยม เพื่อทำให้เกิดภาพตามต้องการ โดยโปรแกรมจะทำการสร้างโค๊ดเป็นเลขฐาน เพื่อให้เรานำไปใช้ในการเขียนโค๊ดโปรแกรมต่อไป 

โปรแกรม  LED DOTMATRIX 8x8 เป็นโปรแกรมขนาดเล็ก เราสามารถแตกไฟล์ออก แล้วคลิกใช้งานได้เลย (คลิกที่รูป ดูการใช้งาน) 

เครดิต www.nawattakam.com ครับ 

ดาวน์โหลดโปรแกรม LED DOTMATRIX 8x8 หรือ Direct Link หรือไฟล์แนบ ที่หน้าเว็บนี้