Virtual Serial Ports Emulator

วันที่โพสต์: Feb 10, 2011 1:20:41 PM

Virtual Serial Ports Emulator

ในบางครั้งเรามีความจำเป็นที่จะต้องทำการเขียนโปรแกรมให้ติิดต่อสื่อสารกันทางพอร์ตอนุกรม ซึ่งเมนบอร์ดทั่วๆไป มักจะมีพอร์ตอนุกรม ให้เราใช้เพียงแค่ 1 พอร์ตเท่านั้น แต่ถ้าเป็น Notebook คอมพิวเตอร์ อาจจะไม่มีเลยด้วยซ้ำไปในบางยี่ห้อ บางรุ่น ทำให้เกิดความไม่สะดวกสบาย 

แต่ด้วยโปรแกรม Virtual Serial Ports Emulator ทำให้เราไม่ต้องวิ่งหาสายข้อมูล หรือหาเครื่องคอมพิวเตอร์ สองเครื่องมาทดลองการเขียนโปรแกรมติดต่อกันทางพอร์ตอนุกรมอีกต่อไปแล้ว ด้วยการทำงานที่ทำหน้าที่จำลองการทำงานของพอร์ตอนุกรม ทำให้โปรแกรม Virtual Serial Ports Emulator ไ้ด้รับความนิยมอย่างมากในหมู่นักพัฒนาซอพแวร์ และ ฮาร์ดแวร์ 

คุณสมบัติเด่นๆ ของโปรแกรม Virtual Serial Ports Emulator 

ดาวน์โหลดโปรแกรม Virtual Serial Ports Emulator