Resistor SMD Code

3 นาที กับเรื่องเลขรหัสบนตัวต้านทานแบบ SMD

    มาเรียนรู้เกี่ยวกับรหัสตัวเลขบนตัวต้านทานแบบ small surface device หรือแบบ SMD กัน ว่าตัวเลขที่อยู่บนพื้นที่เล็กๆ บนตัวต้านทานนั้น บอกอะไรเราบ้าง 

เนื่องจากมีพื้นที่ขนาดเล็ก ดังนั้นการพิมพ์ตัวหนังสือบนตัวต้านทาน จึงต้องมีการพิมพ์แบบย่้อที่สุด เรามาดูกันว่า รูปแบบรหัสที่พิมพ์บนตัวต้านทานแบบ smd นั้น มีกี่แบบ และแต่ละแบบ สามารถอ่านค่าความต้านทานได้เท่าไหร่ 

ดูวีดีโออื่นๆ ของ Resistor Guide บน Youtube Channel