วีดีโอสอนการศึกษาดาต้าชีทของไมโครคอนโทรลเลอร์ (พื้นฐาน)

     เป็นวีดีโอสาธิตการศึกษาดาต้าชีทของไมโครคอนโทรลเลอร์ ในที่นี้เึึค้า่ยกตัวอย่างเบอร์ 16F84A ขนาด 18 ขา 
ในวีดีโิอนี้มีด้วยกัน 3 ตอน ด้วยกัน  เป็นการพูดถึงภาำพรวมของไมโครคอนโทรลเลอร์เบอร์นี้ ประกอบไปด้วยหน่วยจำอะไรบ้าง ตัวถังของไมโครคอลเลอร์เบอร์นี้ จำนวนขาของไมโครคอนโทรลเลอร์และทิศทางการใช้งานที่ขา I/O ของไมโครคอนโทรลเลอร์ บล๊อกไดอะแกรมของไมโครคอนโทรลเลอร์เบอร์นี้ ถึงแม้ว่าวีดีโอชุดนี้จะเป็นภาษาอังกฤษ แต่ก็คิดว่าคงไม่เป็นอุปสรรคมากเท่าไหร่นัก เำพราะว่าคนที่ทำงานสายไมโครคอนโทรลเลอร์ ยังไงก็หนีไม่พ้นเรื่องของการเปิดอ่านดาต้าชีทอย่างแน่นอน ก็คิดว่าวีดีโอที่นำมาเสนอชุดนี้ คงมีประโยชน์กับน้องๆไม่น้ิอยอย่างแน่นอน

ตอนที่1
ตอนที่ 2ตอนที่ 3 
Comments