ข้อมูลไมโครคอนโทรลเลอร์ ดาต้าชีท คำย่อศัพท์ทางเทคนิค
    รวบรวมข้อมูลด้านเทคนิคของไมโครคอนโทรลเลอร์ แต่ละตระกูล คำย่อศัพท์เทคนิคต่างๆ ความหมายของบล๊อกไดอะแกรม ตลอดจนคู่มือ และเอกสารอ้างอิง White Paper ของไมโครคอนโทรลเลอร์ และเรื่องราวทั่วๆไปเกี่ยวกับไมโครคอนโทรลเลอร์ ไว้ที่นี่    อ่านเพิ่มเติม...

    รวบรวมทฤษฏีพื้นฐานการเชื่อมต่อ อุปกรณ์ภายนอกกับไมโครคอนโทรลเลอร์ การติดต่อเซ็นเซอร์และการสื่อสารกับไอซีต่างๆ มาตรฐานการเชื่อมต่อโปรโตคอลต่างๆ รูปแบบสัญญาณไฟฟ้าของพอร์ตต่างๆ พร้อมทั้งแนะนำไอซีที่น่าสนใจ    อ่านเพิ่มเติม...
 
 
Free C Code sample
    ตัวอย่างโค๊ด และไลบรารี สำหรับไมโครคอนโทรลเลอร์ ที่เขียนด้วยภาษาซี ตัวอย่างโค๊ดการติดต่อ Peripheral , sensor แบบต่างๆ พร้อม
รูปภาพประกอบอธิบายการต่อวงจร เพื่อนำไปต่อยอดโปรเจคต่อไป    อ่านเพิ่มเติม...

C Programming Tutorial Section
    เรียนรู้การเขียนโปรแกรมภาษาซี สำหรับไมโครคอนโทรลเลอร์ ด้วย HiTech C, AVR Studio, KEIL, CodeVision   อ่านเพิ่มเติม..