วีดีโอสอนเรื่องของไมโครคอนโทรลเลอร์และไมโครโพรเซสเซอร์ (ภาษาำไทย)

    อีกเช่นเคยครับ วันนี้ผมมีวีดีโอสอนเรื่องของไมโครคอนโทรลเลอร์และไมโครโพรเซสเซอร์ (ภาษาำไทย) ครับ ซึ่งสอนดีมากๆ เป็นพื้นฐานสำหรับนักศึกษาและบุคคลทั่วไปที่สนใจเรื่องของไมโครคอนโทรลเลอร์และไมโครโพรเซสเซอร์ เป็นการบรรยายของท่านอาจารย์ อ.ขนิษฐา ดีสุบิน คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมวีดีโอสอนชุดนี้ มีทั้งหมด 16 ตอน ดูกันให้จุใจไปเลยครับ ผมว่าใครดูวีดีโอชุดนี้หมด รับรองว่าเริ่มเข้าใจไมโครคอนโทรลเลอร์ แน่นอนครับ