อะนาล็อกกับดิจิตอลแตกต่างกันอย่างไร


ก่อนที่เราจะทำงานเกี่ยวกับสัญญาณข้อมูลกับไมโครคอนโทรลเลอร์ เราต้องเข้าใจก่อนว่า สัญญาณอะนาล๊อก กับ สัญญาณดิจิตอล แตกต่างกันอย่างไร คลิปวีดีโอที่เามาให้ดู เป็นการอธิบายอย่างคร่าวๆ แต่สามารถเข้าใจได้ง่ายครับ เรามาดูกันว่า อะนาล็อกกับดิจิตอลแตกต่างกันอย่างไรวิดีโอ YouTubeComments