ไมโครคอนโทรลเลอร์ คืออะไร

     เป็นวีดีโออธิบายภาพรวมของไมโครคอนโทรลเลอร์ คือ อะไร ของบริษัทไมโครชิพ ทำให้เราเห็นภาพว่า งานประเภทใด ที่ต้องการใช้ไมโครคอนโทรลเลอร์ ซึ่งทำให้เราเข้าใจภาพรวมของหน้าที่ไมโครคอนโทรลเลอร์ บางครั้งเราใช้ตัวย่อว่า MCU ซึ่งจะแตกต่างกับ CPU อย่างไร เพื่อนๆ ลองรับชมวีดีโอสาธิตตอนนี้ได้ " What is a Microcontroller? "

วิดีโอ YouTube


ในตอนท้ายสุด เค้าได้สรุปว่า ไมโครคอนโทรลเลอร์ ประกอบไปด้วยองค์ประกอบหลัก คือ หน่วยประมวลผล CPU , หน่วยความจำ Memory , ระบบสัญญาณนาฬิกา Oscillator, และส่วนติดต่อภายนอก Peripherals ซึ่งทั้งหมดนี้ ถูกบรรจุอยู่ภายในชิพตัวเดียวกัน จึงเรียกว่า ไมโครคอนโทรลเลอร์