XLoader สำหรับอัพโหลด .hex ลงไปที่บอร์ด Arduino

XLoader คือ โปรแกรมสำหรับอัพโหลด .hex ลงไปบนบอร์ด Arduino
โดยเราแค่ชี้ไปหาไฟล์ .hex ที่ได้หลังจากคอมไพล์โค๊ดต้นฉบับ Arduino แล้ว ซึ่งจะสะดวกมากในกรณีที่เราได้พัฒนาโค๊ดจนทำงานเรียบร้อยแล้ว
และเราไม่ต้องการให้เกิดการคอมไพล์ใหม่ทุกครั้ง ซึ่งอาจจะทำให้เกิดการไม่เข้ากัน ของไลบรารี่เวอร์ชั่นเก่า และเวอร์ชั่นใหม่
หรือจะใช้ในกรณีที่เราต้องการส่งแค่ไฟล์ .hex ให้ผู้อื่น โดยที่เราไม่ต้องส่งโค๊ดต้นฉบับตามไปด้วย สะดวกมากๆ

ณ ตอนนี้ โปรแกรมรองรับบอร์ด Arduino เหล่านี้

Mega(ATMEGA1280);m1280;stk500;57600;
Duemilanove/Nano(ATmega328);m328p;stk500;57600;
Duemilanove/Nano(ATmega168);m168;stk500;19200;
Uno(ATmega328);m328p;stk500;115200;
Mega(ATMEGA2560);atmega2560;stk500v2;115200;

 
XLoader คือ โปรแกรมสำหรับอัพโหลด .hex ลงไปบนบอร์ด Arduino

ที่มา : http://xloader.russemotto.com/

รายการหน้าเว็บย่อย