โปรแกรมช่วยงานด้านพอร์ตอนุกรม Any Serial Port

Any Serial Port โปรแกรมขนาดเล็ก ภาษาง่ายๆในตัวของมันเอง เพื่อลดความซ้ำซ้อนในการพัฒนางานที่เกี่ยวกับ Serial Port ไม่เพียงแต่จะเป็นโปรแกรมที่ติดต่อสื่อสารกับพอร์ตอนุกรมเท่านั้น โปรแกรม Any Serial Port ยังสามารถวิเคราะห์ แยกแยะ สกัดข้อมูลที่วิ่งอยู่ในโปรโตคอล RS232 ได้อีกด้วย Main application

CPU utilization, uptime and recv/send statistics

ดาวน์โหลดโปรแกรม Any Serial Port หรือเยี่ยมชมเว็บผู้ผลิต คลิก


รายการหน้าเว็บย่อย


Comments