VIRTUAL BREADBOARD บอร์ดทดลองอิเล็กทรอนิกส์จำลอง


     ในเรื่องของไมโครคอนโทรลเลอร์ หรืองาน Embedded System การได้เรียนรู้เกี่ยวกับการเขียนโปรแกรมเพื่อ โปรแกรมลงบนตัวไมโครคอนโทรลเลอร์ เป็นสิ่งที่ยากไม่แพ้กันกับ การที่ต้องต่อวงจร หรือทดลองฮาร์ดแวร์ เพื่อดูว่าโค๊ดที่เราได้เขียนมานั้น สามารถทำงานได้ตามที่เราต้องการหรือไม่

     การได้เรียนรู้ทั้งสองอย่างไปพร้อมๆกัน เป็นสิ่งที่จำเป็นที่จะต้องทำ และได้เรียนรู้ปฏิบัติ เพื่อให้เกิดทักษะ ความเข้าใจ การทดสอบการเขียนโปรแกรม หรือเขียนโค๊ด ขอเพียงเรามีแค่่คอมพิวเตอร์ และ IDE ที่เอาไว้พัฒนาโปรแกรมก็สามารถที่จะทำงานด้านนี้ได้แล้ว แต่ในส่วนของฮาร์ดแวร์ ที่จะทดลอง simulate โค๊ดที่เราเขียน บางครั้งกลับกลายเป็นอุปสรรคสำหรับคนที่ไม่มีโอกาสในการเข้าถึงฮาร์ดแวร์ เหล่านั้น วันนี้ผมขอนำเสนอโปรแกรมที่ช่วยจำลองการทำงานของฮาร์ดแวร์ในส่วนนั้น ด้วยโปรแกรม VIRTUAL BREADBOARD

    โปรแกรม VIRTUAL BREADBOARD เป็นโปรแกรมที่ออกมาให้ทำหน้าที่เป็นตัวที่แสดงผลการทำงานของโค๊ดที่เราเขียนขึ้นมา และสร้างสภาวะแวดล้อมของงานด้าน Embedded System โดยใช้ไมโครคอนโทรลเลอร์จำลอง

    โปรแกรม VIRTUAL BREADBOARD หรือ VBB มีเบอร์ของไมโครคอนโทรลเลอร์ PIC16 และ PIC18 ให้เราเลือกอย่างหลากหลาย ซึ่งตอนนี้โปรแกรมนี้สามารถจำลองการทำงานของบอร์ด Arduino ได้แล้ว นอกจาก MCU หลักๆ แล้ว ยังมี อุปกรณ์ต่อพ่วงอื่นๆ ไม่ว่าจะเป็น LCD , Servo Motor หรือวงจรอื่นๆ อีกมากมาย 

ตัวอย่าง Tutorial 

วิดีโอ YouTube


ความต้องการของระบบ
  • DirectX เวอร์ชั่นล่าสุด ถ้ายังไม่ได้ติดตั้ง ให้ คลิก
  • .Net 2.0  Redistributable ถ้ายังไม่ได้ติดตั้ง ให้ คลิก 
  • J# 2.0 Redistributable ถ้ายังไม่ได้ติดตั้ง ให้ คลิก 
  • Java JRE 1.6 ( version 6) ถ้ายังไม่ได้ติดตั้ง ให้ คลิก 

ดาวน์โหลดโปรแกรม VIRTUAL BREADBOARD   คลิก
 
 

รายการหน้าเว็บย่อย

Comments