โปรแกรมรับส่งข้อมูลผ่าน Serial Port โดย Br@y++

      ในการสื่อสารระหว่างไมโครคอนโทรลเลอร์ และคอมพิวเตอร์ ช่องทางการสื่อสารทาง Serial Port ก็ยังเป็นช่องทางสื่อสารยอดนิยม ที่ยังคงใช้กันต่อมา แม้ว่าเครื่องคอมพิวเตอร์โน๊ตบุค บางยี่ห้อ จะได้ตัดช่องทางนี้ออกไปแล้วก็ตาม เราก็ยังสามารถหาตัวแปลงจาก USB to Serial มาใช้ในการติดต่อสื่่อสารระหว่างไมโครคอนโทรลเลอร์ และ พีซี อยู่ดี

    วันนี้ผมขอแนะนำ โปรแกรมสำหรับใช้ในการติดต่อสื่อสารระหว่างไมโครคอนโทรลเลอร์ และ คอมพิวเตอร์ผ่านพอร์ตอนุกรม ด้วยโปรแกรมที่ชื่อว่า Terminal v1.9b ซึงพัฒนาโดย Br@y++ ต้องขอขอบคุณไว้ ณ ที่นี้ด้วย เครดิต : http://sites.google.com/site/terminalbpp/

   หน้าตาของโปรแกรม ออกมามาให้ตั้งค่าได้ง่ายๆ แล้วก็สามารถตรวจสอบได้ทันที ว่าเราตั้งค่าอะไรไว้ เพราะบ่อยครั้งเราไม่สามารถที่จะติดต่อกับไมโครคอนโทรลเลอร์ได้ เนื่องจากเราตั้งค่าไว้ไม่ตรงกับที่เราโปรแกรมไว้ ที่ไมโครคอนโทรลเลอร์นั่นเอง

หน้าตาของโปรแกรมครับ


ดาวน์โหลดโปรแกรม Terminal V1.9b คลิก
 
 

รายการหน้าเว็บย่อย

Comments