โปรแกรมช่วยคำนวณวงจร IC555

ในบางครั้งมีความจำเป็นที่เราต้องใช้วงจรภายนอกช่วยสร้าง PWM หรือสร้างรูปคลื่นพัลส์สี่เหลี่ยม เพื่อแบ่งเบาภาระไมโครคอนโทรลเลอร์ หรือบางครั้งขาของตัวไมโครคอนโทรลเลอร์ที่สร้าง PWM ถูกนำไปใช้งานอย่างอื่นๆ เราอาจจต้องใช้วงจรภายนอกแทน ซึ่งที่นิยมส่วนใหญ่ได้แก่ IC555 เพราะมีราคาถูก และวงจรในการสร้างไม่ยุ่งยากซับซ้อน โดยเราสารมารถต่อวงจรที่ไอซี 555 เพื่อทำงานในโหมด อะสเตเบิล (Astable) ซึ่ง ในโหมดนี้ การทำงานจะเป็นออสซิลเลเตอร์ กำเนิดพัลส์ PWM โดยมีวงจรพื้นฐานดังนี้โดยในวงจรพื้นฐาน เราทำการเพียงกำหนดค่า R1 , R2 และค่า C ใฟ้เหมาะสมเท่านั้น เราก้จะได้สัญญาณพัลส์ที่เป็น PWM ออกมา 
ซึ่งเราสามารถใช้โปรแกรมในการช่วยกำหนดค่า 
R1 , R2 และค่า C ได้ 


ดาวน์โหลดโปรแกรม  คลิก

รายการหน้าเว็บย่อย


Comments