Filter Pro Desktop โปรแกรมออกแบบวงจรกรองความถี่ ฟรีๆ จาก TI

วันนี้ ได้รับโปรแกรมแนะนำจากเพื่อนท๊อป โปรแกรมหนึ่ง ชื่อโปรแกรม Filter Pro Desktop เป็นโปรแกรม ที่เอาไว้คำนวณ และช่วยออกแบบวงจรกรองความถี่ แบบต่างๆ ไม่ว่าจะเป็น วงจรกรองความถี่ hi-pass , low-pass หรือ  band-pass filter ซึ่งเป็นโปรแกรมที่ผลิตด้วยบริษัท TI ซึ่งเป็นบริษัทที่ผลิตไอซี รวมถึงผลิตไอซี พวก ออปแอมป์ พวกนี้ด้วย จึงได้คิดค้นโปรแกรมออกแบบกรองความถี่ มาให้เราใช้ เพื่อให้เกิดความสะดวก และรวดเร็วในการออกแบบวงจรกรองความถี่ 

หน้าตาของโปรแกรมที่ได้จากการเลือกค่าเรียบร้อยแล้ว จะเห็นได้ว่า โปรแกรมได้คำนวณค่า คาปาซิเตอร์ และ ค่าความต้านทานไว้ให้เราเรียบร้อยแล้ว สะดวกมากๆ ดาวน์โหลด ไปใข้กันฟรีๆ ครับ  แค่กรอกข้อมูลนิดหน่อย 

 
 


ลิ้งค์หน้าดาวน์โหลด Filter Pro Desktop 

รายการหน้าเว็บย่อย

Comments