Electronics Assistant โปรแกรมช่วยงานอิเล็กทรอนิกส์

โปรแกรม Electronics Assistant V4.1 เป็นโปรแกรม Freeware ที่เราสามารถนำมาใช้ เพื่อช่วยคำนวณ หรืออ้างอิง เพื่อกำหนดค่าของอุปกณ์อิเล็กทรอนิกส์ในวงจรของเรา ไม่ว่าจะเป็น การหาค่าความต้านทานจากค่าสี หรือการอ่านโค๊ดของตัวเก็บประจุ การคำนวณหาความต้านทาน เมื่อต้องการต่อ LED แบบขนาน หรือแบบอนุกรม  การคำนวณหาค่าเหนีื่ยวนำภายในวงจร  และอื่นๆ อีกมากมาย นับเป็นโปรแกรมที่มีประโยชน์มาก สำหรับน้องๆ นักศึกษา ที่กำลังเรียน หรือเล่นพวกวงจรอิเล็กทรอนิกส์อยู่ ควรมีติดตัวไว้ ^_^
ดาวน์โหลดโปรแกรม Electronics Assistant 

 
 

รายการหน้าเว็บย่อย

Comments