โปรแกรม 1-WireViewer สำหรับติดต่อสื่อสาร DS18B20

OnewireViewer application

    โปรแกรม OnewireViewer จากบริษัท Maxim เขียนด้วยภาษา JAVA เพื่อใช้ในการส่งรูปแบบข้อมูลที่ติดต่อผ่าน USB to UART converter ให้มีรูปแบบที่เหมาะสมกับ Temperature sensor ในที่นี้ ผมได้ลองกับ DS18B20 ซึ่งมาจากค่าย Maxim เดียวกัน 

สิ่งที่ต้องมี 
- Windows XP SP2
- One wire Temperature sensor เบอร์ DS18B20
- USB to UART (ทดสอบกับ chip FT232Rl, PL2303HXA  ตัวอื่นๆ ยังไม่ได้ทดลอง) 
- OnewireViewer (32 bit version)

ทำการต่อวงจรดังรูป 

readout data from DS18B20 with USB to UART converter