UART Protocol Format

๊UART Protocol Format
นี่คือรูปแบบ Protocal ของ UART ที่เวลาเราส่งตัวอักษร "A0" ออกทาง Serial Port 

Coming soon...