การอ่านค่า Key Pad

    เรามักจะพบเห็นอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์หลายๆ อย่าง มีปุ่มกดที่วางตัวเป็นลักษณะบล๊อก เช่น เครื่องคิดเลข แป้นกดหน้าตู้เอทีเอ็ม เครื่องทอนเงินในเซเว่น หรือบนเครื่องวัดต่างๆ ซึ่งปุ่มกดเหล่านี้ บางครั้งเราจะเรียกกว่า Key Pad ซึ่งในวงการ Embedded นี้ มีการใช้ Key Pad กันมาก ในงานที่ต้องการติดต่อกับผู้ใช้แบบมีการตั้งค่า หรือเป็นทางเลือกให้ผู้ใช้กดปุ่มเพื่อเลือกค่าแล้วให้เกิดการทำงานอย่างใดอย่างหนึ่ง 
Key Pad

    จากรูปเป็นตัวอย่างของ Key Pad ที่เป็นชุดทดลองของบริษัท ETT เอาไว้สำหรับฝึกการเขียนโปรแกรม อาจจะนำไปใช้จริง ไม่สะดวก แต่ จริงๆ แล้ว วงจรของ Key Pad ก็จะมีการวางตัวแบบนี้ ซึ่งไม่ได้มีอะไรซับซ้อนในแง่ของ Hardware แต่ ในทางซอร์ฟแวร์แล้ว เราจะมาเรียนรู้วิธีการติดต่อกับ Key Pad 

Coming soon....