Data Sheet Microcontroller (Thai)

ดาต้าชีท ATMEGA48

โพสต์13 ก.พ. 2554 07:22โดยวิสิทธิ์ แผ้วกระโทก   [ อัปเดต 18 ม.ค. 2557 07:34 ]

Data Sheet & Manual Microcontroller

ดาต้าชีท ATMEGA48/88/168/328

ในตอนนี้ เราจะมาทำความเข้าใจ กับฮาร์ดแวร์ของตัวไมโครคอนโทรลเลอร์ตระกูล AVR เบอร์ ATMEGA48 ซึ่งหากเราเข้าใจแล้ว เราก็สามารถที่จะไปศึกษาเบอร์อื่นๆ ของ AVR ได้อย่างแน่นอน อันดับแรกให้เราไปดาวน์โหลดไฟล์ดาต้าชีทของ AMTEGA48 ก่อนเลยครับ 


ดาวน์โหลดดาต้าชีท ของ ATmega48/88/168  (378 pages, revision S, updated 7/10) 

ผมจะพยายามหาข้อมูลของไมโครคอนโทรลเลอร์ AVR เบอร์ ATMEGA48 ให้ได้มากที่สุด หากเพื่อนๆ มีข้อมูลเพิ่มเติม ก็สามารถโพสเข้ามาได้เลยครับ 

Microchip's Debugging and Emulation Production Line

โพสต์26 ม.ค. 2554 17:13โดยวิสิทธิ์ แผ้วกระโทก   [ อัปเดต 18 ม.ค. 2557 07:36 ]

Data Sheet & Manual Microcontroller

Microchip's Debugging and Emulation Production Line

     สำหรับเหล่าสาวกขอร๊อคที่ใช้ Microcontroller ตระกูล PIC ของ Microchip หลายคนคงมีอุปกรณ์ที่เรียกว่้า Debugger แน่นอน ซึ่งเจ้าตัว Debugger ที่ว่านี้ก็คือ อุปกรณ์ที่เอาไว้ทำการทดสอบการทำงานในส่วนของโค๊ดที่เราเขียนลงไปในไมโครคอนโทรลเลอร์ ซึ่งเป็นการทดสอบทางด้านฮาร์ดแวร์ ร่วมกับการรันคำสั่งที่ละ step ผ่านตัวโปรแกรม MPLAB และยังเอาไว้สำหรับทำการโปรแกรม (Burn) ลงไมโครคอนโืทรลเลอร์อีกด้วย     ซึ่งเจ้าตัว Debugger ของทางไมโครซิฟนั้น ก็มีอยู่หลายตัว ซึ่งเหตุผลก็คือ รองรับเทคโนโลยีใหม่ๆ  ของตัวไมโครคอนโทรลเลอร์ ซึ่้งได้ถูกพัฒนามาเรื่อยๆ  ก็มีตั้งแต่ PICKIT2 , MPLAB ICD2 , PICKIT3 , MPLAB ICD3 ล่าสุดคือ ตัว MPLAB REAL ICE และแน่นอนว่า ของใหม่ ย่อมแพงกว่าของเก่าอย่างแน่นอน จากกราฟที่แสดงให้เห็น จะเห็นว่า ไอ้เจ้า Debugger นั้น จะสามารถครอบคลุม ตระกูลของไมโครซิฟ ได้แตกต่างกัน 
ส่วนรายละเอียดปลีกย่อยของแต่ละรุ่น ก็เป็นไปตามที่ทางไมโครซิฟ เค้าแสดงไว้ครับ ลองๆอ่านกันดูครับ

 
 

MPLAB ICD 3


MPLAB ICD 3 In-Circuit Debugger System is Microchip's most cost effective high-speed hardware debugger/programmer for Microchip Flash Digital Signal Controller (DSC) and microcontroller (MCU) devices. It debugs and programs PIC® Flash microcontrollers and dsPIC® DSCs with the powerful, yet easy-to-use graphical user interface of MPLAB Integrated Development Environment (IDE).
The MPLAB ICD 3 In-Circuit Debugger probe is connected to the design engineer's PC using a high-speed USB 2.0 interface and is connected to the target with a connector compatible with the MPLAB ICD 2 or MPLAB REAL ICE systems (RJ-11). MPLAB ICD 3 supports all MPLAB ICD 2 headers.

MPLAB REAL ICE


MPLAB REAL ICE In-Circuit Emulator System is Microchip’s latest generation high speed emulator for Microchip Flash DSC® and MCU devices. It debugs and programs PIC® and dsPIC® microcontrollers with the easy-to-use but powerful graphical user interface of the MPLAB Integrated Development Environment (IDE), included with each kit. 
The MPLAB REAL ICE probe is connected to the design engineer's PC using a high-speed USB 2.0 interface and is connected to the target with either a connector compatible with the popular MPLAB ICD 2 system (RJ11) or with the new high speed, noise tolerant, low voltage differential signal (LVDS) interconnection (CAT5).
MPLAB REAL ICE is field upgradeable through firmware downloads in MPLAB IDE. In upcoming releases of MPLAB IDE, new devices will be supported, and new features added.

PICkit™ 3


The MPLAB PICkit 3 allows debugging and programming of PIC® and dsPIC® Flash microcontrollers at a most affordable price point using the powerful graphical user interface of the MPLAB Integrated Development Environment (IDE). The MPLAB PICkit 3 is connected to the design engineer's PC using a full speed USB interface and can be connected to the target via an Microchip debug (RJ-11) connector (compatible with MPLAB ICD 2/ 3 and MPLAB REAL ICE). The connector uses two device I/O pins and the reset line to implement in-circuit debugging and In-Circuit Serial Programming™.

MPLAB ICD 2

DV164005

MPLAB® ICD 2 is a low cost, real-time debugger and programmer for selected PIC® MCUs and dsPIC®DSCs. Using Microchip Technology's proprietary in-circuit debug functions, programs can be downloaded, executed in real time and examined in detail with the debug functions of the MPLAB IDE. Set watch variables and breakpoints from symbolic labels in C or assembly source code, and single step through C source lines or into assembly code. MPLAB ICD 2 can also be used as a development programmer for supported MCUs. Please consider the MPLAB ICD 3 (DV164035).   The MPLAB ICD 2 is not recommended for new designs and will not support new MCU or dsPIC devices released after September 2010. Click here for MPLAB ICD 3 info.

PICkit™ 2

DV164121

PICkit™ 2 Debug Express and the PICkit 2 Starter Kit enable in-circuit debugging on selected PIC®microcontrollers. In-circuit debugging runs, halts and single steps the program while the PIC microcontroller is embedded in the application. When halted at a breakpoint, the file registers can be examined and modified. 
The PICkit 2 Debug Express includes a development board with Microchip’s 44-pin PIC16F887 Flash microcontroller. This starter kit gets you quickly up to speed developing with PIC® microcontrollers. A series of twelve lessons are provided that cover I/O, interrupts, A/D converters, data tables and timers, with an additional lesson covering debugging features. All source code for the lessons is furnished. 
Please consider the PICkit 3. Click here for PICkit 3 info.
คำย่อ ความหมาย ข้อมูลไมโครคอนโทรลเลอร์

โพสต์8 เม.ย. 2553 02:46โดยวิสิทธิ์ แผ้วกระโทก   [ อัปเดต 18 ม.ค. 2557 07:38 ]

Data Sheet & Manual Microcontroller

คำย่อ ความหมาย ข้อมูลไมโครคอนโทรลเลอร์

ALU : Arithmmetic Logic unit  เป็นวงจรชุดหนึ่ง ซึ่งอยู่ภายในของไมโครโปรเซสเซอร์ ที่ทำหน้าที่ บวก ลบ AND OR และเปรียบเทียบ และเพิ่ม ลด ค่าของข้อมูลที่ถูกส่งเข้ามาได้

Baud Rate อัตราบอด (Baud Rate) คือ จำนวนของสัญลักษณ์ (Symbols หรือ Signal Units) ที่ส่งได้ใน 1 หน่วยเวลา (1 วินาที) โดยที่ สัญลักษณ์แต่ละหน่วย สามารถใช้นำเสนอข้อมูลได้ตั้งแต่ 1 บิตขึ้นไป ในการสื่อสารมักใช้ Baud Rate เป็นดัชนีชี้วัดประสิทธิภาพในการถ่ายโอนข้อมูลระหว่างจุดสองจุด และพิจารณา Bandwidth ที่จำเป็นในการส่งสัญญาณ 

CISC : Complex Instruction Set Computer เป็นการออกแบบโปรเซสเซอร์ ที่มีคำสั่งมาก และแต่ละคำสั่งมีการทำงานหลายขั้นตอน ทำให้ใช้เวลาต่อคำสั่งมาก แต่ครอบคลุมความต้องการของการใช้งานมากกว่า 

EEPROM
Electrically Erasable Programmable ROM คือ ROM ที่สามารถลบข้อมูลได้ด้วยไฟฟ้า EEPROM ทำงานเหมือนทั้ง RAM+ROM คือสามารถเปลี่ยนแปลงแก้ไขข้อมูลได้ แต่ในขณะเดียวกัน ก็สามารถเก็บรักษาข้อมูลไว้ได้ถึงแม้ไฟเลี้ยงจะดับไปแล้วก็ตาม 

EPROM : Erasable Programmable Rom คือ ROM ที่สามารถโปรแกรมได้ใหม่ โดยการลบข้อมูลเดิม ด้วยแสงอัลตราไวโอเลต (UV) 

Flash Memory คือ หน่วยความจำประเภท EEPROM ที่ได้มีการพัฒนาให้มีประสิทธิภาพในการใช้งานสูงขึ้น สามารถมีขนาดของหน่วยความจำมากกว่า EEPROM มาก และที่สำคัญคือ Flash Memory สามารถลบข้อมูเป็นกลุ่ม (Block) ได้ แต่ EEPROM ต้องลบข้อมูลทั้งหมดของหน่วยความจำเมื่อต้องการลบข้อมูลแม้บิตเดียวก็ตาม หน่วยความจำ Flash Memory เป็นทีนิยมมากในปัจจุบัน 

Harvard Architecture เป็นสถาปัตยกรรมที่แก้ปัญหาจุดอ่อนของ Von Neumann โดยได้แยกหน่วยความจำที่เก็บส่วนของโปรแกรม (Program Memory ) และ หน่วยความจำที่เก็บข้อมูล (Data Memory) ออกจากกัน และสามารถมีขนาดของข้อมูล (Data Word) ต่อตำแหน่ง (Address) ไม่จำเป็นต้องเท่ากัน เช่น ส่วนของโปรแกรมมีขนาด 16 บิต แต่ ส่วนของข้อมูล 8 บิต เป็นต้น 

IAP In-Application Programming ความสามารถในการโปรแกรมลงบนไมโครคอลโทรลเลอร์ ขณะที่โปรแกรมกำลังทำงาน โดยผ่านซอร์ฟแวร์ Boot Loader ที่บรรจุอยู่ภายใน

IEEE (Institute of Electrical and Electronics Engineer) คือ สถาบันวิชาชีพวิศวกรไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ เป็นสถาบันวิชาชีพระดับนานาชาติที่ไม่หวังผลกำไร ทำหน้าที่ดูแลเทคโนโลยีเกี่ยวกับไฟฟ้าและคอมพิวเตอร์โดยกำกับดูแลมาตรฐานทางการไฟฟ้า ซึ่งมีการพัฒนามาตรฐานในด้านอุตสาหกรรมไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ไว้หลากหลายด้าน ซึงเป็นที่ยอมรับทั่วโลก

ISP In-System Programming ความสามารถในการโปรแกรมในวงจร โดยไม่ต้องถอดชิปไมโครคอลโทรลเลอร์ มาโปรแกรมภายนอก

 
 

I2C
 รูปแบบการติดต่อระบบบัสแบบ 2 สายสัญญาณ โดยมี SDA ทำหน้าที่ส่งสัญญาณ ในขณะที่ SCL ทำหน้าที่กำหนดจังหวะการสื่อสาร โดยสามารถถ่ายทอดสัญญาณได้สูงสุด 400 กิโลบิต ต่อวินาที

GoodLink สภาวะการต่ออย่างสมบูรณ์

Mask ROM (MROM) : เป็น ROM ชนิดหนึ่ง ที่ถูกโปแกรมมาจากบริษัทผู้ผลิตแล้ว ซึ่งคำว่า "Masked" มาจากคำว่า 
manufacturing process ซึ่งเหมือนกับการสวมหน้ากาก ปกปิดข้อมูลเอาไว้นั่นเอง

Micro computer : ไมโครคอมพิวเตอร์ เป็นระบบเครื่องคำนวณขนาดเล็็ก ที่ประกอบด้วยไมโครโปรเซสเซอร์ ที่ทำหน้าที่เป็น CPU และหน่วยอินพุต เอาท์พุต และหน่วยความจำ

One Time Programmable ROM (ROM OTP) : 

ROM ที่สามารถโปรแกรมได้เพียงครั้งเดียว แล้วถ้าหากเกิดข้อผิดพลาดในการดาวน์โหลดโปรแกรมลงบน ROM แล้ว คุณไม่สามารถแก้ไขอะไรได้ นอกเสียจากไปโหลดโปรแกรมลงบนชิปตัวอื่น


Parasite Power Mode เป็นการทำงานโดยไม่ใช้ไฟเลี้ยง แต่ใช้พลัีงงานจากสายสัญญาณ พบเห็นมากในการส่งสัญญาณแบบ 1 wire มีประโยชน์มากในการวัดสัญญาณระยะไกลๆ โดยที่เราไม่จำเป็นต้องเดินสายไฟเลี้ยงไปที่อุปกรณ์นั้นๆ 

#pragma   เป็น pre prccessor ชนิดหนึ่งทำหน้าที่เป็นตัวบอก compiler ว่า code/ram ส่วนนี้จะไปอยู่ ตรงส่วนใหนของไมโครคอนโทรลเลอร์ ซึ่งปกติ หน่วยความจำจะถูกแยก ออกเป็นส่วนย่อยหลายๆส่วน (MPLAB C18)

RTOS : Real Time Operating System 

RAM : Random Access Memory คือหน่วยความจำที่มีการเข้าถึงได้ โดยไม่ต้องใส่ลำดับ (Sequential Access) ต้องการข้อมูล ที่ตำแหน่งใดก็ได้ โดยส่ง Address (ตัวเลขระบุตำแหน่ง) ให้กับ RAM 


RISC : Reduced Instruction Set Computer เป็นการออกแบบโปรเซสเซอร์ที่เน้าให้มีจำนวนคำสั่งน้อย โดยมีการทำงานของ 1 คำสั่งใช้สัญญาณนาฬิกา (Clock Cycle) น้อยที่สุด 1 ชุดเท่านั้น ซึ่งทำให้การประมวลผลโดยรวมเร็วมาก

SPI : serial peripheral interface เป็นรูปแบบการสื่อสารระบบบัส ในรูปแบบการสื่อสารอนุกรม โดยใช้ตัวนำในการสื่อสาร 3 - 4 ตัวนำ แต่โดยทั่วไป จะใช้ 3 ตัวนำ เป็นการเชื่อต่อแบบ Full-duplex นั่นหมายความว่า สามารถรับและส่งข้อมูลในเวลาพร้อมกันได้


WDT : Watch Dog timer คือ มีหน้าที่รีเซ็ทไมโครคอนโทรลเลอร์ มี free running oscillator แบบ RC แยกอิสระจากสัญญาณนาฬิกาของระบบ ทำให้ทำงานอย่างต่อเนื่องแม้อยู่ใน sleep mode เมื่อสั่งให้ WatchDog timer ทำงานแล้ว Watch Dog timer จะเริ่มนับค่าเวลาจนถึงที่ตั้งไว้ แล้วจะส่งสัญญาณไปรีเซ็ท MCU ฉะนั้น MCU จะต้องเคลียร์ค่าใน WatchDog ตลอดเวลา

UART - Universal Asynchronour Receiver Transmitter โมดูลการเชื่อมต่อผ่านพอร์ตอนุกรมกับคอมพิวเตอร์ 

1-3 of 3