MPLAB C18 - รูปแบบการ Include file

การ Include  header file เข้ามาร่วมกันด้วยใน project ของเรา จะมีด้วยกัน อยู่ 2 รูปแบบ คือ 
  1. แบบ System Header File 
  2. แบบ User Header File 
ซึ่งทั้งสองแบบ ทำงานต่างกันดังนี้ 

แบบ System Header File จะเป็นการ Include File จาก Folder ที่เก็บไลบรารี หลักของ Complier ซึ่งเป็น Folder ที่ถูกระบุไว้ที่ระบบ รูปแบบการอ้างอิง #include <filename> เมื่อ Complier ทำการแปลข้อความบรรทัดนี้ Complier จะืำทำการดึงไฟล์ที่อยู่ใน Folder ของโปรแกรมภาษาที่เราใช้เขียน

 
 


แบบ User Header File จะเป็นการ Include File จาก Folder เดียวกับที่เราเก็บ source file ที่เรากำลัีงเขียนอยู่นี้ เข้ามาร่วมในการคอมไำพล์ด้วย รูปแบบการเรียกใช้ คือ #include "filename" 

ทั้งสองรูปแบบต่างกัน หลังคำสั่ง #include 

รายการหน้าเว็บย่อย


Comments